ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

Времената в английски език

Английският език е известен с времената, които за някой хора са доста объркани и дори трудни. Тук ще Ви ги покажем с кратко описание, така че лесно и бързо да ги запомните. Със сигурност ако искате да научите повече за английския, неговата граматика и лексика ще е нужно да се запишете на курс по английски език.

The Present Simple Tense – Сегашно просто време – Описват се действия в настоящия момент, факти, определен график;

The Present Continuous Tense – Сегашно продължително време – Използваме това време, когато описваме действия случващи се в момента на говорене, организирано действие в бъдещето, временно действие, което се случва в настоящето.

The Present Perfect Tense – Сегашно перфектно време – Изразяване на действия, завършени в миналото, но имат връзка с настоящия момент.

The Present Perfect Continuous Tense – Сегашно перфектно продължително време – Действия, случили се много скоро, действия, които са завършени, но имат връзка с настоящия момент.

The Past Simple Tense – Минало просто време – Действия, завършени в миналото, както и ситуации случили се в миналото и навици придобити в миналото.

The Past Continuous Tense – Минало продължително време – Действие започнало в миналото, но е възможно да не е завършено.

The Past Perfect Tense – Минало перфектно време – Използва се за действия, случили се преди друго минало действие.

The Past Perfect Continuous Tense – Минало перфектно продължително време – Изразява продължително действие, започнало преди даден момент в миналото.

The Future Simple Tense – Бъдеще просто време – Изразява непланирано действие в бъдещето.

The Future Continuous Tense – Бъдеще продължително време – Изразява действия, които ще се изпълнят в даден момент от бъдещето.

The Future Continuous Tense in the Past – Бъдеще продължително време в миналото – Изразява действие, което е било извършено в даден момент от време, който е бил бъдещ по отношение на даден момент в миналото.

The Future Perfect Теnsе – Бъдеще перфектно време – Бъдеще перфектно време, което изразява действие, завършено до определен момент в бъдещето.

The Future Perfect Tense in the Past – Бъдеще перфектно време в миналото – Изразява се с бъдеще предварително действие.

The Future Perfect Continuous Tense – Бъдеще перфектно продължително време –  Изразява действие , което е започнало преди даден момент в бъдещето и ще продължава след него.

The Future Perfect Continuous Tense in the Past – Бъдеще перфектно продължително време в миналото – Изразява действие, което е започнало преди даден момент, който е бил бъдещ по отношение на миналия момент, и е завършен преди него или продължава и след него.

Запознайте се с програмата на нашите курсове по английски език за възрастни и курсове по английски език за деца