Груповото обучение Индивидуално обучение Фирмено обучение
Начало / Блог /Английски език - времена.

Английски език - времена.Дойде време да напишем статия за времената в Английския език. Глаголните времена показват в кой момент се извършва действието спрямо момента на говорене, както и каква е продължителността на действието. Те са 16 на брой, разделени в 4 групи, и всяко време си има специфични особености. Някой глаголни времена са по-рядко използвани, като се използват в официалния английски език и в литературата, почти никога в ежедневното общуване. Времената условно могат да се разделят в 4 групи: прости (неопределени), продължителни, перфектни и перфектни продължителни. В тази статия ще разгледаме всяка група поотделно и ще обърнем малко внимание на всяко едно от времената, все пак те са основите на всеки един език, без тях всеки език би бил просто произволно подредени думи.


Прости или неопределени времена – Най-общо казано тези времена изразяват завършено действие. В определени случай могат да изразяват факти или повтарящи се действия.

- Сегашно просто време
- Минало просто време
- Бъдеще просто време
- Бъдеще време в миналото


Перфектни времена – Завършено действие, чийто резултат е налице в момента на говорене.

- Сегашно перфектно време
- Минало перфектно време
- Бъдеще перфектно време
- Бъдещо перфектно време в миналото


Продължителни времена – Както подсказва и наименованието му, това време изразява действие което продължава в дадения момент (т.е. в момента на говорене) .

- Сегашно продължително време
- Минало продължително време
- Бъдеще продължително време
- Бъдеще продължително време в миналото


Перфектни продължителни времена – Всички перфектни продължителни времена изразяват действие, което е започнало преди даден момент в настоящето, миналото или бъдещето и завършва точно преди този момент или продължава след него.

- Сегашно перфектно продължително време
- Минало перфектно продължително време
- Бъдеще перфектно продължително време
- Бъдеще перфектно продължително време в миналото


Заповядайте в езикова школа „Омега“, за да разгледаме всяко едно време поотделно и да научим английски език.

02/ 980 40 00
Контакти

Всички публикации:
Писмо от бивш курсист.
Испански език – любопитни факти.
Английски език – обучение в България.
Обучение в езикова школа „Омега“
Немски език - особености
Италиански език
Испански език
Английски език - курсове
Немски език
Съвременен английски език
Добре дошли в блога
Начало Обучение Цени Школата Блог Контакти Виж страницата ни във Facebook
английски език испански език немски език Сайтът е изработен от: interactive-share.com