SPACER Знаете „защо“ искате да учите английски, но сте колебливи и нерешителни когато трябва вземете решение „къде“ и „как“ да стане това.

SPACER Попълнете анкетата и ще получите ясни и конкретни отговори на тези въпроси. Съобразявайки се с Вашето ниво и възможности, екипът ни ще Ви даде необходимите предложения за курс, който да Ви бъде максимално полезен. Информацията, която ще получим от анкетата, ще ни позволи да Ви препоръчаме курс, който да не припокрива досегашните Ви знания, а само да подобри Вашето ниво на владеене на езика.

SPACER Aнглийски език – всеки се е сблъсквал с него. Език използван в голяма част от филмите, в бизнес общуването, компютрите и интернет. Това са само част от сферите в нашето ежедневие, в които се използва английският език, постоянно и от всеки. Това е един от най-достъпните езици в днешно време. Навсякъде може да бъде чута англоезична реч. Съчетал през вековете голям брой чуждици, езикът е достъпен за хората. Като съчетание от френски, шотландски, немски и латински език, и със сравнително проста граматика, английският е изключително лесен за изучаване от повечето хора в Европа.

SPACER През 21 век, векът на информационните технологии, светът е невероятно малък. За секунди се свързваме с хора на другия край на света и най-често общуваме с тях на английски език. Владеенето на всеки един чужд език разширява нашия кръгозор, помага ни да намираме приятели в други държави и да общуваме с тях на един интернационален език, какъвто несъмнено е английският. В днешно време това са достатъчно причини човек да се захване с изучаването на нов език, и защо той да не бъде точно английски?

Езикът е приет като официален в Европейския съюз, а това означава, че дипломацията в Европа се води главно на английски език.

SPACER Все повече хора го владеят като майчин, използват го ежедневно, както в работата, така и в социалните си контакти. Много работодатели изискват владеене на английски език от служителите си. Дори има организирани курсове за цели фирми, концентрирани в сферата на тяхната дейност. Английският е език, използването на който е все по-често задължително за хората, така че не се бавете, запишете се в курсовете на „Омега“ и ние ще ви разкрием тайните му. За нас е удоволствие да ви представим различните програми за обучение по английски език. И както се казва в една стара поговорка: „Човек се учи докато е жив“.

Курсове по английски език

SPACERПри индивидуалното обучение ученикът избира сам часовете (от понеделник до петък от 09:00 до 18:00ч. и събота и неделя от 14:00 до 19:00ч.) и дните в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“.Освен като време обучаващият се, има възможност да избере и системата, по която да се обучава. Един пакет на обучение е с продължителност 40 ( 40 минути) учебни часа. Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записването на обучаемия. Индивидуалното обучение се провежда за нивата по OЕЕР ( Oбща Европейска Езикова Рамка ) А1 (Elementary), A2 ( Pre-Intermediate ), B1 ( Intermediate ), B2 ( Upper-Intermediate ) и C1 ( Advanced ), разговорните нива и подготовка за сертификатни изпити.

учебник по английски New Headway – Elementary  the Fourth Edition

SPACERNew Headway – Elementary  the Fourth Edition 

SPACERТова, което прави програмата Headway сред най-предпочитаните за обучение на английски език, е че информацията е поднесена чрез уроци, които наистина вършат работа. Балансираната методология на Headway съчетава най-доброто от традиционните подходи – уроци по граматика, практика и лексика и въвежда нови подходи на обучение като комуникативни, ползотворни и интересни ролеви игри и персонално обучение.
Граматиката има основно място в езиковото преподаване и обучение на английски език. Голямото разнообразие от практически задачи са от съществено значение за качественото усвояване на езика. В програмата на обучение Headway е заложено освен тях да усвоите и ежедневни изрази използвани в говоримия английски език – функционални, социални, ситуационни и идиоматични – те ще ви подготвят за реално общуване дори с хора, за които английският е майчин език.

учебник по английски език New Headway - Pre-Intermediate  the Fourth Edition

SPACERNew Headway – Pre-Intermediate  the Fourth Edition 

SPACERНови и актуализирани текстове и изображения. Учебната програма на Headway комбинира перфектно множество интерактивни упражнения, аудио, видео и други учебни ресурси с полезна граматика, за да разширите лесно знанията си по английски език.
SPACER Програмата Headway за обучение по английски език осигурява подкрепа и развитие на четирите езикови умения (слушане, говорене, четене и писане) и предоставя ефективна практика съобразно рамките на общи и специални теми определени от Общата Европейска Референтна Рамка за Езиците.
SPACERВсеки модул на обучение следва доказана с ефективността си система на обучение: възбуждане на интереса -> изучаване -> задачи -> разсъждения и запълване на пропуските. Имате възможността да усвоявате материала чрез ниво, което е точно за вас – чрез тестове за самопроверка на знанията в края на всеки изучаван модул.

учебник по английски език New Headway - Intermediate  the Fourth Edition

SPACERNew Headway – Intermediate  the Fourth Edition 

SPACERОбучение за средно ниво на английски език от утвърдилия се като най-ефективен курс по обучение в света. След успешно усвояване на нивото без затруднения ще можете да четете текстове и да пишете на английски език. Уроците са изградени по начин позволяващ да усъвършенствате знанията си по граматика, да увеличите речника си с нови думи, усвоявате правилното използване на времената и различните видове залог в езика.
SPACERС усвояването на нужните знания за средно ниво ще можете да общувате без притеснения за изказа или правописа си с хора владеещи перфектно езика. Програмата за обучение включва множество упражнения за подобряване на знанията, изпитни модули и тестове за самопроверка на постигнатия напредък.

New-Headway-Upper

SPACERNew Headway – Upper-Intermediate the Fourth edition

SPACERВ процесът на обучение се залага на развитието на голямата база от знания, които сте придобили до момента, чрез изучаване на граматика, многобройни изрази и диалози използвани в разговорния английски език. Сред основните умения, които ще развиете в процеса на обучение са правилен изговор и интонация, също така и ще разширите знанията си по готови изрази използвани в езика и глаголи, които не знаете, с помощта на етапите от обучението Everyday English, Spoken English и Music of English.
SPACER Програмата на обучение New Headway включва и участието ви в дискусии на английски език по теми на актуални въпроси от световен мащаб.

Програма New Headway - Advanced

SPACERNew Headway – Advanced

SPACERИзцяло обновената система за обучение на напреднали залага в учебния процес на задълбочено усъвършенстване на лексиката и граматиката, развитие на уменията по четене, говорене, слушане и писане. Набляга се на усвояване на редица знания, как да използвате интонацията и неофициални изрази от разговорния английски език, за да изразявате правилно и натурално посланието, което искате да изкажете.
SPACERПроцесът на обучение включва слушане на аудио материали, чрез които ще усвоите различните акценти в английския език и методи за развитие на ораторските ви способности.

бързо изучаване на английски с clockwise

SPACERClockwise (Elementary to Advanced)

SPACERУчебната система „Clockwise“ е създадена за хора, които желаят да напреднат бързо с изучаването на английски език за кратко време. Курсът е насочен към подобряване на уменията за говорене, като съдържа често срещана лексика и основни граматични конструкции. Курсът продължава 60 часа за едно ниво.

  • Учебникът съдържа много упражнения за слушане и говорене и упражнения за подобряване на паметта.
  • Допълнителни рубрики за писане и затвърждаване на граматическия материал.
  • Допълнителни материали, които могат да се ползват онлайн
intexpress - система за изучаване на английски от работещи хора SPACERСистема, специално създадена за работещите хора, които се нуждаят от английски език за комуникация на работното място или при пътуване в чужбина. Този курс е с практическа насоченост и представлява връзка между общия английски и професионалния свят на работещите хора. Граматиката е представена в оригинални текстове, което дава възможност на учащите да общуват уверено в работна среда. Учебникът съдържа:

  • Теми и автентични текстове, съобразени с нуждите и интересите на ползващите английски език в работата си;
  • Рубриката „Focus on Functions“ спомага за подобряване на уменията за комуникация и предоставя възможност за дискусии и усъвършенстване на уменията за общуване и водене на телефонни разговори;
  • Обучаващите се имат възможността да работят самостоятелно вкъщи, използвайки допълнителните материали, които учебната система предоставя.

 

First Certificate SPACERУчебната система за подготовка за изпита First Certificate включва разнообразни теми и развива уменията за всеки компонент от изпита. Отличен избор за паралелки с интензивно изучаване на езика.Осигурява учебен материал за 90 часа, който може да се разшири до 120. Учениците могат да се упражняват с оригинални материали за изпита, разработени от Cambridge ESOL, както и да работят върху трудните теми и самостоятелно с помощта на безплатно мултимедийно CD.
система по английски език за Кеймбридж Certificate in Advanced English SPACERУчебната система подготвя учащите за сертификатния изпит на Кеймбридж Certificate in Advanced English. Използва се с успех за подготовка в паралелките с интензивно изучаване на английски език.
Включва учебен материал за 90 часа, който може да се разшири до 120 часа.
Системата осигурява актуални теми и тренира активно всички компоненти от изпита
Учащите могат …
• да се подготвят отлично за всички компоненти на изпита
• да се възползват от мултимедийния компактдиск за повече практика
• да се концентрират при подготовката върху области, които представляват най-голяма трудност за тях
SPACER Първото издание на Complete подготвя учащите за настоящия формат на изпита, а второто издание – за обновения формат на изпита, който влиза в сила от 2015 г.
учебен курс по английски за изпита IELTS SPACERУчебен курс, който детайлно покрива всички части на изпита IELTS, дава информация, практически насоки и съвети на учащите и ги подготвя за всеки един аспект на изпита.
Учащите могат…
• да придобият необходимите езикови познания за успешното полагане на изпита
• да развият своите комуникативни и речеви умения
• да затвърдят и разширят познанията си по граматика и лексика благодарение на многобройните обяснения и примери.

en_table

 

Всяка една от изброените програми за изучаване на английски език е изпитана и се актуализира спрямо най-новите похвати в преподаването на чужд език. Използват се интерактивни методи и похвати за лесно заучаване на граматика и лексика. Курсовете по английски език в езикова школа Омега са подходящи както за първоначално запознаване с езика, така и за придобиване на допълнителни знания и бизнес подготовка. Оставаме на разположение за допълнителни въпроси и Ви пожелаваме успех в обучението и усъвършенстването.