Знаете „защо“ искате да учите английски, но сте колебливи и нерешителни когато трябва вземете решение „къде“ и „как“ да стане това.

Попълнете анкетата, за да разберете кой е най-подходящият курс, който:
SPACER– е съобразен с Вашето ниво и възможности
SPACER– не припокрива досегашните Ви знания
SPACER– подобрява нивото на владеене на езика.

SPACER Aнглийски език – всеки се е сблъсквал с него. Език използван в голяма част от филмите, в бизнес общуването, компютрите и интернет. Това са само част от сферите в нашето ежедневие, в които се използва английският език, постоянно и от всеки. Това е един от най-достъпните езици в днешно време. Навсякъде може да бъде чута англоезична реч. Съчетал през вековете голям брой чуждици, езикът е достъпен за хората. Като съчетание от френски, шотландски, немски и латински език, и със сравнително проста граматика, английският е изключително лесен за изучаване от повечето хора в Европа.

SPACER През 21 век, векът на информационните технологии, светът е невероятно малък. За секунди се свързваме с хора на другия край на света и най-често общуваме с тях на английски език. Владеенето на всеки един чужд език разширява нашия кръгозор, помага ни да намираме приятели в други държави и да общуваме с тях на един интернационален език, какъвто несъмнено е английският. В днешно време това са достатъчно причини човек да се захване с изучаването на нов език, и защо той да не бъде точно английски?

Езикът е приет като официален в Европейския съюз, а това означава, че дипломацията в Европа се води главно на английски език.

SPACER Все повече хора го владеят като майчин, използват го ежедневно, както в работата, така и в социалните си контакти. Много работодатели изискват владеене на английски език от служителите си. Дори има организирани курсове за цели фирми, концентрирани в сферата на тяхната дейност. Английският е език, използването на който е все по-често задължително за хората, така че не се бавете, запишете се в курсовете на „Омега“ и ние ще ви разкрием тайните му. За нас е удоволствие да ви представим различните програми за обучение по английски език. И както се казва в една стара поговорка: „Човек се учи докато е жив“.

Курсове по английски език

SPACERПри индивидуалното обучение ученикът избира сам часовете (от понеделник до петък от 09:00 до 18:00ч. и събота и неделя от 10:00 до 18:30ч.) и дните в които да посещава занятията в езикова школа „Омега“. Освен като време обучаващият се, има възможност да избере и системата, по която да се обучава. Предварителната консултация с методолог информира за различията в учебните програми и това да възможност да се избере тази, която е най-подходяща и отговаряща на индивидуалните нужди и цели. Освен като време обучаващият се, има възможност да избере и системата, по която да се обучава. Един пакет на обучение е с продължителност 40 ( 40 минути) учебни часа. Всеки индивидуален курс започва не по-късно от седем работни дни след записването на обучаемия. Индивидуалното обучение се провежда за нивата по OЕЕР ( Oбща Европейска Езикова Рамка ) А1 (Elementary), A2 ( Pre-Intermediate ), B1 ( Intermediate ), B2 ( Upper-Intermediate ) и C1 ( Advanced ), разговорните нива и подготовка за сертификатни изпити.

учебник по английски New Headway – Elementary  the Fourth Edition

SPACERNew Headway – Elementary  the Fourth Edition 

SPACERТова, което прави програмата Headway сред най-предпочитаните за обучение на английски език, е че информацията е поднесена чрез уроци, които наистина вършат работа. Балансираната методология на Headway съчетава най-доброто от традиционните подходи – уроци по граматика, практика и лексика и въвежда нови подходи на обучение като комуникативни, ползотворни и интересни ролеви игри и персонално обучение.
Граматиката има основно място в езиковото преподаване и обучение на английски език. Голямото разнообразие от практически задачи са от съществено значение за качественото усвояване на езика. В програмата на обучение Headway е заложено освен тях да усвоите и ежедневни изрази използвани в говоримия английски език – функционални, социални, ситуационни и идиоматични – те ще ви подготвят за реално общуване дори с хора, за които английският е майчин език.

учебник по английски език New Headway - Pre-Intermediate  the Fourth Edition

SPACERNew Headway – Pre-Intermediate  the Fourth Edition 

SPACERНови и актуализирани текстове и изображения. Учебната програма на Headway комбинира перфектно множество интерактивни упражнения, аудио, видео и други учебни ресурси с полезна граматика, за да разширите лесно знанията си по английски език.
SPACER Програмата Headway за обучение по английски език осигурява подкрепа и развитие на четирите езикови умения (слушане, говорене, четене и писане) и предоставя ефективна практика съобразно рамките на общи и специални теми определени от Общата Европейска Референтна Рамка за Езиците.
SPACERВсеки модул на обучение следва доказана с ефективността си система на обучение: възбуждане на интереса -> изучаване -> задачи -> разсъждения и запълване на пропуските. Имате възможността да усвоявате материала чрез ниво, което е точно за вас – чрез тестове за самопроверка на знанията в края на всеки изучаван модул.

учебник по английски език New Headway - Intermediate  the Fourth Edition

SPACERNew Headway – Intermediate  the Fourth Edition 

SPACERОбучение за средно ниво на английски език от утвърдилия се като най-ефективен курс по обучение в света. След успешно усвояване на нивото без затруднения ще можете да четете текстове и да пишете на английски език. Уроците са изградени по начин позволяващ да усъвършенствате знанията си по граматика, да увеличите речника си с нови думи, усвоявате правилното използване на времената и различните видове залог в езика.
SPACERС усвояването на нужните знания за средно ниво ще можете да общувате без притеснения за изказа или правописа си с хора владеещи перфектно езика. Програмата за обучение включва множество упражнения за подобряване на знанията, изпитни модули и тестове за самопроверка на постигнатия напредък.

New-Headway-Upper

SPACERNew Headway – Upper-Intermediate the Fourth edition

SPACERВ процесът на обучение се залага на развитието на голямата база от знания, които сте придобили до момента, чрез изучаване на граматика, многобройни изрази и диалози използвани в разговорния английски език. Сред основните умения, които ще развиете в процеса на обучение са правилен изговор и интонация, също така и ще разширите знанията си по готови изрази използвани в езика и глаголи, които не знаете, с помощта на етапите от обучението Everyday English, Spoken English и Music of English.
SPACER Програмата на обучение New Headway включва и участието ви в дискусии на английски език по теми на актуални въпроси от световен мащаб.

Програма New Headway - Advanced

SPACERNew Headway – Advanced

SPACERИзцяло обновената система за обучение на напреднали залага в учебния процес на задълбочено усъвършенстване на лексиката и граматиката, развитие на уменията по четене, говорене, слушане и писане. Набляга се на усвояване на редица знания, как да използвате интонацията и неофициални изрази от разговорния английски език, за да изразявате правилно и натурално посланието, което искате да изкажете.
SPACERПроцесът на обучение включва слушане на аудио материали, чрез които ще усвоите различните акценти в английския език и методи за развитие на ораторските ви способности.

бързо изучаване на английски с clockwise

SPACERClockwise (Elementary to Advanced)

SPACERУчебната система „Clockwise“ е създадена за хора, които желаят да напреднат бързо с изучаването на английски език за кратко време. Курсът е насочен към подобряване на уменията за говорене, като съдържа често срещана лексика и основни граматични конструкции. Курсът продължава 60 часа за едно ниво.

  • Учебникът съдържа много упражнения за слушане и говорене и упражнения за подобряване на паметта.
  • Допълнителни рубрики за писане и затвърждаване на граматическия материал.
  • Допълнителни материали, които могат да се ползват онлайн
intexpress - система за изучаване на английски от работещи хора SPACERСистема, специално създадена за работещите хора, които се нуждаят от английски език за комуникация на работното място или при пътуване в чужбина. Този курс е с практическа насоченост и представлява връзка между общия английски и професионалния свят на работещите хора. Граматиката е представена в оригинални текстове, което дава възможност на учащите да общуват уверено в работна среда. Учебникът съдържа:

  • Теми и автентични текстове, съобразени с нуждите и интересите на ползващите английски език в работата си;
  • Рубриката „Focus on Functions“ спомага за подобряване на уменията за комуникация и предоставя възможност за дискусии и усъвършенстване на уменията за общуване и водене на телефонни разговори;
  • Обучаващите се имат възможността да работят самостоятелно вкъщи, използвайки допълнителните материали, които учебната система предоставя.

 

First Certificate SPACERУчебната система за подготовка за изпита First Certificate включва разнообразни теми и развива уменията за всеки компонент от изпита. Отличен избор за паралелки с интензивно изучаване на езика.Осигурява учебен материал за 90 часа, който може да се разшири до 120. Учениците могат да се упражняват с оригинални материали за изпита, разработени от Cambridge ESOL, както и да работят върху трудните теми и самостоятелно с помощта на безплатно мултимедийно CD.
система по английски език за Кеймбридж Certificate in Advanced English SPACERУчебната система подготвя учащите за сертификатния изпит на Кеймбридж Certificate in Advanced English. Използва се с успех за подготовка в паралелките с интензивно изучаване на английски език.
Включва учебен материал за 90 часа, който може да се разшири до 120 часа.
Системата осигурява актуални теми и тренира активно всички компоненти от изпита
Учащите могат …
• да се подготвят отлично за всички компоненти на изпита
• да се възползват от мултимедийния компактдиск за повече практика
• да се концентрират при подготовката върху области, които представляват най-голяма трудност за тях
SPACER Първото издание на Complete подготвя учащите за настоящия формат на изпита, а второто издание – за обновения формат на изпита, който влиза в сила от 2015 г.
учебен курс по английски за изпита IELTS SPACERУчебен курс, който детайлно покрива всички части на изпита IELTS, дава информация, практически насоки и съвети на учащите и ги подготвя за всеки един аспект на изпита.
Учащите могат…
• да придобият необходимите езикови познания за успешното полагане на изпита
• да развият своите комуникативни и речеви умения
• да затвърдят и разширят познанията си по граматика и лексика благодарение на многобройните обяснения и примери.

en_table

 

Всяка една от изброените програми за изучаване на английски език е изпитана и се актуализира спрямо най-новите похвати в преподаването на чужд език. Използват се интерактивни методи и похвати за лесно заучаване на граматика и лексика. Курсовете по английски език в езикова школа Омега са подходящи както за първоначално запознаване с езика, така и за придобиване на допълнителни знания и бизнес подготовка. Оставаме на разположение за допълнителни въпроси и Ви пожелаваме успех в обучението и усъвършенстването.